Pełna księgowość

Usługi pełnej księgowości:

 • księgowanie dokumentów źródłowych w ramach i na podstawie zakładowego planu kont zatwierdzonego przez Zleceniobiorcę
 • naliczanie podatków i opłat zgodnie z polskim systemem fiskalnym
 • sporządzanie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy deklaracji dla Urzędów Skarbowych i sprawozdawczości do WUS
 • sprawowanie bieżącej kontroli formalnej dokumentów źródłowych dostarczanych przez Zleceniodawcę;
 • analizowanie danych, uzgadnianie oraz bieżące informowanie Zleceniodawcy o wynikach finansowych firmy
 • przygotowywanie wydruków okresowych
 • sporządzanie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych
 • informowanie Zleceniodawcy o kwotach należności podatkowych do zapłaty tj. CIT, PIT, VAT 
 • pełną obsługę organów i instytucji kontrolujących działalność Zleceniodawcy 

Oferta

Czy wiesz że, ... 

świadczeniem usług księgowych dla firm, czy przedsiębiorstw mogą zajmować się wyłącznie Biura Rachunkowe posiadające licencję MF i zatrudnione księgowe.

Księgowość - ważne daty... 

 • do 10 każdego miesiąca
  ZUS od osób fizycznych
 • do 15 każdego miesiąca
  ZUS od osób fizycznych zatrudniających pracowników
 • do 20 następnego miesiąca
  podatek dochodowy
 • do 25 następnego miesiąca
  podatek VAT
 • do 30 kwietnia - rozliczenie roczne podatku dochodowego (rozliczenie PIT)

W naszym Biurze Rachunkowym... 

księgowi zajmujący się obsługą klienta posiadają stosowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe potwierdzone aktualnymi certyfikatami.